Caution: JavaScript execution is disabled in your browser or for this website. You may not be able to answer all questions in this survey. Please, verify your browser parameters.

General Evaluation Survey Template

Use as a template

WORKSHOP EVALUATION

There are 18 questions in this survey.
This survey is anonymous.

The record of your survey responses does not contain any identifying information about you, unless a specific survey question explicitly asked for it.

If you used an identifying access code to access this survey, please rest assured that this code will not be stored together with your responses. It is managed in a separate database and will only be updated to indicate whether you did (or did not) complete this survey. There is no way of matching identification access codes with survey responses.

BASIC INFORMATION
(This question is mandatory)
Number code
Date
Open date/time selector
Trainer
Company
District
Province
EVALUATION
Để có thể đánh giá hiệu quả của chương trình hội thảo/tập huấn nhằm đáp ứng nhu cầu của học viên, Pacific Links Foundation (Tổ chức Vòng Tay Thái Bình) xin quý vị vui lòng điền vào phiếu đánh giá sau (khoanh tròn MỘT số phù hợp cho mỗi câu hỏi)
I. Content
II. Trainer
Mục tiêu của chương trình được giải thích rõ ràng
Nội dung được truyền đạt tốt
Nội dung được sắp xếp hợp lý và dễ hiểu
Thời gian biểu được sắp xếp hợp lý
III. Documents and Faccilities
Có kỹ năng trình bày tốt
Có chuyên môn
Có sự chuẩn bị tốt
Có sự tương tác nhiều với học viên
IV. General
Các tài liệu được phát đầy đủ
Các tài liệu có thể áp dụng vào công việc của anh/chị
Có cơ sở vật chất tốt
IV. General
Buổi tập huấn hữu ích
Buổi tập huấn đã đạt được mục tiêu đề ra
Other comments
(This question is mandatory)