Caution: JavaScript execution is disabled in your browser or for this website. You may not be able to answer all questions in this survey. Please, verify your browser parameters.

There are 27 questions in this survey.
THÔNG TIN HỌC SINH (HS)
(This question is mandatory)
A01
Mã số học sinh (PALS ID)
(This question is mandatory)
A02
Họ và tên HS
(This question is mandatory)
A03
Tỉnh
(This question is mandatory)
A031
Tên trường THCS/THPT
(This question is mandatory)
A04
Lớp (năm học 2020-2021)
(This question is mandatory)
A05
Ngày tháng năm sinh
Open date/time selector
(This question is mandatory)
A06
Dân tộc
(This question is mandatory)
A07
Điện thoại liên lạc
(This question is mandatory)
A082
Số điện thoại Zalo/Tên đăng nhập facebook
(This question is mandatory)
A08
Cách thức liên lạc khác với HS
(This question is mandatory)
A081
Địa chỉ Gmail:
THÔNG TIN CƠ BẢN VỀ HS NHẬN HỌC BỔNG
(This question is mandatory)
B01

Xếp loại kết quả học tập HK1 năm học 2020-2021

(This question is mandatory)
B02
Điểm trung bình từng môn cuối HK1 năm học 2020-2021
(This question is mandatory)
B07
HS đến trường bằng phương tiện gì thường xuyên nhất?
(This question is mandatory)
B14

Hiện tại sức khỏe của HS như thế nào?

(1 - Rất yếu; 2 - Không khỏe; 3 - Bình thường; 4 - Khỏe; 5 - Rất khỏe)

(This question is mandatory)
B141
Hiện tại, HS có BHYT không?
(This question is mandatory)
B142
6 tháng gần đây, HS có bị bệnh/tai nạn/thương tích phải điều trị không?
HOÀN CẢNH GIA ĐÌNH
(This question is mandatory)
C081

GĐ có bao nhiêu nhân khẩu?

     

(This question is mandatory)
C08
Tổng số lao động trong gia đình?
(This question is mandatory)
C082

Tổng thu nhập của gia đình là bao nhiêu?

     

(This question is mandatory)
C092
Trước đây GĐ có từng được cấp sổ hộ nghèo/cận nghèo không?
Số năm
(This question is mandatory)
C083
Số thành viên đang đi học?
(This question is mandatory)
C09
GĐ HS có thuộc diện hộ nghèo (HN)/cận nghèo (CN) hay không?
(This question is mandatory)
C084

GĐ có những tài sản giá trị nào dưới đây?

   

(This question is mandatory)
C085
Mô tả sơ bộ căn nhà học sinh đang ở (Vd: Nhà mái tôn, tường gạch và nền đất sét. Diện tích khoảng 40m2)
(This question is mandatory)
C086
Căn nhà đã xây được bao nhiêu năm?
CAM KẾT HỢP TÁC
(This question is mandatory)
F01
Cam kết nỗ lực học tập và không bỏ học của học sinh (học sinh đọc kỹ và ký tên vào ô bên dưới)
Để tiếp tục nhận học bổng SEEDS của Tổ chức VTTB, em xin cam kết:
  • Duy trì và nâng cao kết quả học tập
  • Tiếp tục đến trường và hoàn thành chương trình học lớp 12
  • Tham gia chương trình tự học Tiếng Anh của Pacific Links Foundation: ít nhất 3 giờ/tuần
  • Tham gia tất cả các hoạt động và buổi tập huấn do Tổ chức VTTB thực hiện
  • Tuân thủ theo những điều kiện và điều khoản của Pacific Links Foundation
Đồng thời,
  • Em xác nhận những thông tin cung cấp là chính xác, trung thực.
  • Em đồng ý cho Pacific Links Foundation quyền xác minh các thông tin em cung cấp trong mẫu này.  
  • Em chấp nhận việc Pacific Links Foundation có thể sử dụng thông tin, hình ảnh cá nhân của em để sử dụng cho việc quản lý, truyền thông và các mục đích hỗ trợ hoạt động của Pacific Links Foundation.