Caution: JavaScript execution is disabled in your browser or for this website. You may not be able to answer all questions in this survey. Please, verify your browser parameters.

2021 home visit PVV

NHẬN XÉT CỦA PHỎNG VẤN VIÊN 2021
Có 22 câu hỏi trong cuộc khảo sát này.
THÔNG TIN HỌC SINH
(Câu hỏi này là bắt buộc)
Thông tin HS được phỏng vấn
(Câu hỏi này là bắt buộc)
Tên PVV
(Câu hỏi này là bắt buộc)
Ngày phỏng vấn
Open date/time selector
(Câu hỏi này là bắt buộc)
Gia đình có người thân đi làm ăn xa hay không?
Gia đình có PH tham gia không?
THÔNG TIN LAO ĐỘNG XA NHÀ
1. Thông tin lao động xa nhà (người thân 01#)
2. Thông tin lao động xa nhà (người thân 02#)
(Câu hỏi này là bắt buộc)
3. Người đi làm có gửi thường xuyên không?
(Câu hỏi này là bắt buộc)
3.1. Mỗi lần gửi bao nhiêu tiền
(Câu hỏi này là bắt buộc)
3.2. Gia đình bạn sử dụng khoản tiền được gửi về như thế nào?
 4. Gia đình đi gặp những khó khăn/biến cố gì trước khi có người đi làm xa?
5. Ai là người giới thiệu việc làm?
6.2. Lý do chính GĐ bạn tin tưởng người này?
(Câu hỏi này là bắt buộc)
 7. Gia đình có trả tiền môi giới không?
(Câu hỏi này là bắt buộc)
8. Nếu có người thân đang đi làm xa, HS có dự định sẽ đến đó cùng người thân không?
NHẬN XÉT VÀ ĐỀ NGHỊ CỦA PHỎNG VẤN VIÊN (PVV)

1. Hoàn cảnh gia đình có gì thay đổi mà ảnh hưởng tới việc tiếp tục đi học của HS hay không? (Ghi cụ thể những thay đổi mới và số tiền)

2.Nhận xét thêm: (Nhận thức về nạn mua bán người; Đề xuất hỗ trợ khẩn cấp, v.v)
RUBRIC
1. Tiềm năng phát triển
Câu trả lời có dẫn chứng cụ thể, chi tiết từ trải nghiệm cá nhân
Kế hoạch học tập, khả năng tự học; khả năng lãnh đạo, thương lượng; hoạt động ngoại khoá; cách sử dụng thời gian
Suy nghĩ và lập kế hoạch cụ thể cho nghề nghiệp của mình
Tư duy phân tích, óc quan sát, phong cách riêng để vươn lên; khả năng sáng tạo
Suy nghĩ và nhận thức về thế giới và môi trường xung quanh
2. Hoàn cảnh gia đình
Tình trạng cha mẹ hiện nay, đang được ai nuôi (Bệnh nặng/tàn tật/kinh niên/nan y/đột phát/mất sức LĐ/v.v...)
Thu nhập của người nuôi HS
Nhà và vật dụng của HS đang ở
Người có trình độ cao nhất trong nhà

3. Quyết tâm của HS

Tự tin về học hết lớp 12

4. Quyết tâm của PH

Quyết tâm cho HS học hết lớp 12; quan tâm đến tình hình học tập của HS; thái độ của PH đối với việc xét học bổng của HS
(Câu hỏi này là bắt buộc)
5. Nguy cơ bỏ học của HS (1-rất thấp; 5-rất cao)